Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Uwekind издания

Тук ще намерите издания на International School Uwekind. В тази рубрика се публикуват всички политики на училището, ръководства и Newsletters.

View the items in Uwekind издания

Начално училище - Наръчник за ученици и родители
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден…

Uwekind Student's Handbook 2018/2019
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден…

Uwekind Student's Handbook 2016/2017
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден…