Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Computer Technology

Google Sheets: The Ultimate Guide
Подробно ръководство за работа с Google Sheets.

Three Advanced Search Tools for Students
A short overview of three advanced search options that students and teachers should be aware of.

Използване на VISUAL BASIC for APPLICATIONS при решаването на практически задачи в обучението по Информационни технологии
Настоящата разработка е посветена на използването на Visual Basic For Applications при изучаване на модула "Интегриране на дейности и документи" в…