Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Математика - VІІІ клас

С приключването на изучаването на материала за функции, осмокласниците на Uwekind трябваше да направят проект на тема: „Как се отразява върху живота на хората промяната на цената на основните хранителни продукти“.

Целта на проекта е да използват знанията, които са придобили върху функции, практическото им приложение и начините на предстаяне на данни.

Учениците, за да направят този проек трябваше да преминат през няколко етапа:

  1. Да направят проучване върху поставената тема;
  2. Да съберат данни;
  3. Да обработят събраните данни;
  4. Получените данни да представят по различен начин (таблично, графично и с помощта на хистограма);
  5. Да направят заключение.

Преподавателят по математика Катя Вълкова представя готовите проекти на Uwekinder-ите.