Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "Борислав Гавраилов"

 

Колумб и мистерията на "неосъществения откривател"

Биографичен портрет на Христофор Колумб и критичен поглед към митологичните представи за него.