Browse Items (2 total)

  • Creator is exactly "Херман Хесе "

 

Пътуване към Изтока

Ptuvanie km Iztoka - Khierman Khiesie.jpg
Не към екзотиката на далечни страни, а към безпределно богатата „държава на духа“ ни повеждат творбите на Херман Хесе (1877–1962), включени в този сборник. Те представаляват различни жанрови и стилистични въплъщения на темата за твореца, за…