Browse Items (4 total)

  • Creator is exactly "Yuri Karagyozov"

 

ISU Academic Honesty Policy

ISU Academic Honesty Policy.pdf
The IB Diploma Programme International School Uwekind ACADEMIC HONESTY POLICY

This document is created in accordance with the International Baccalaureate requirements, and is an inseparable part of Uwekind’s Admission, Language and Assessment…

Uwekind Harvard Style Referencing Guide

Harvard Style Referencing Guide v.1.2.pdf
Като ученици в International School Uwekind вие знаете, че голяма част от учебния процес е базиран на проучвания. Затова е важно при създаването на всички ваши работи да спазвате правилата за акадамечна честност (Academic Honesty) и да посочвате…

Google Sheets: The Ultimate Guide

Google Sheets - The Ultimate Guide - by Yuri Karagyozov.pdf
Подробно ръководство за работа с Google Sheets.

ISU Computer and Internet Acceptable Use Policy

ISU Computer and Internet Acceptable Use Policy.pdf
Компютрите и информационните технологии са съществени инструменти в днешния свят. ISU използва технологиите за работа в клас по време на учебните занятия. От изключителна важност е да научим нашите деца да бъдат отговорни и внимателни при работа с…