Browse Items (3 total)

  • Identifier is exactly "004.42"

 

Използване на VISUAL BASIC for APPLICATIONS при решаването на практически задачи в обучението по Информационни технологии

visual_201511091002.pdf
Настоящата разработка е посветена на използването на Visual Basic For Applications при изучаване на модула "Интегриране на дейности и документи" в профилираната подготовка по информационни технологии в горните класове на среднот училище. Разглежда се…

Въведение в програмирането с Java

Introduction-to-Programing-with-Java-Book-v2014.pdf
Първата безплатна книга по основи на програмирането за начинаещи. Книгата "Въведение в програмирането с Java" се разпространява със свободен лиценз и има за цел да предостави на начинаещите програмисти стабилна основа от фундаментални знания без…

What is Source Code?

With all its emphasis on legal rights, development strategies, and moral stances, it's easy to dive right into the deep end of the open source software pool. But for people who are completely new to the topic altogether, there's really only one place…