Browse Items (20 total)

  • Identifier is exactly "82-1"

 

Христо Ясенов - Поезия

bimage062.jpg
революционна, социална, символистична поезия.

Христо Ясенов - Рицарски замък

bimage062.jpg
Символистична стихосбирка

Пейо К. Яворов - Поезия

17186283.jpg
Символистична поезия, включваща стихосбирките

Теодор Траянов - Стихосбирки

teodor_traianov_3146.jpg
Символистична поезия, съдържаща стихосбирките:
Regina mortua
Български балади
Пантеон
Романтични песни
Химни и балади

Пенчо Славейков - стихосбирки

1168.jpg
Моредна, индивидуалистична поезия

Асен Разцветников - Жертвени клади

131295843771309.jpg
Стихосбирка, посветена на Септемврийското въстание през 1923 г.

Гео Милев - Септември

474570.jpg
Експресионистична поема, посветена на Септемврийското въстание през 1923 г.

Гео Милев - Поезия

474570.jpg
Експресионистична поезия

Николай Лилиев - Стихосбирки

254382.jpg
символистичните стихосбирки на Лилиев
Лунни петна
При морето
Птици в нощта

Димчо Дебелянов - Лирически цикли

431990.jpg
Най-харектерните лирически цикли на Дебеляновата символистична поезие:
Замиращи звуци
Под сурдинка
Под тъмни небеса
Посвещение и др.

Димитър Бояджиев - Поезия

166211.jpg
Най-значими символистични лирически произведения

Христо Ботев - Поезия

download.jpg
Най-значимите лирически творби на революционера

Елисавета Багряна - Стихосбирки

118857.jpg
Вечната и святата
Звездата на моряка
От бряг на бряг
Сърце човешко