Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Subject is exactly "Компютърно програмиране"

 

Използване на VISUAL BASIC for APPLICATIONS при решаването на практически задачи в обучението по Информационни технологии

visual_201511091002.pdf
Настоящата разработка е посветена на използването на Visual Basic For Applications при изучаване на модула "Интегриране на дейности и документи" в…

Въведение в програмирането с Java

Introduction-to-Programing-with-Java-Book-v2014.pdf
Първата безплатна книга по основи на програмирането за начинаещи. Книгата "Въведение в програмирането с Java" се разпространява със…