Browse Items (15 total)

  • Subject is exactly "Mathematics"

 

Някои нестандартни методи за решаване на уравнения, неравенства и системи

uravnenia_201511090958.pdf
В математичесната литература са известни немалко нестандартни идеи, подходи и методи за решаване на по-трудни уравнения, неравенства и системи. За успешното решаване на такъв вид задачи е необходимо да се овладеят съществуващите методи и да се…

SPREADSHEETS AS TOOLS FOR CONSTRUCTING MATHEMATICAL CONCEPTS

spreadsheet_201511090947.pdf
The formal representation of mathematical relations in spreadsheets is different from the usual algebraic representation and computer programs doing mathematics. We will demonstrate how this alternative representation can help understanding…

Самостоятелно решаване на задачи с Excel

excel_201511090950.pdf
В статията експерименталната среда на Ехсе се използва за проверка на идеи, хрумвания, догадки, обуславящи процеса на решаване на по-трудни математически задачи. Описана е методика, по която ученикът, разчитайки на "интелиrентната" помощ на Ехсе,…

Игла на Бюфон и пресмятане на числото π

201511090945.pdf
През 1777 г френският учен Джордж-Луи Леклерк, Конт на Бюфон, поставя и решава задачата за определяне на вероятнастта случайно хвърлена игла c дължина l да пресече права от мрежа от успоредни прави на разстояние b една от друга. Тази вероятност се…

Arthur Benjamin: The magic of Fibonacci numbers

https://i.ytimg.com/vi/SjSHVDfXHQ4/default.jpg
Math is logical, functional and just ... awesome. Mathemagician Arthur Benjamin explores hidden properties of that weird and wonderful set of numbers, the Fibonacci series. (And reminds you that mathematics can be inspiring, too!)

TEDTalks is a…

Златното сечение и числата на Фибоначи - синергични връзки между математика, информатика и музика

fibonachi_201511061520.pdf
В статията са представени основни сведения за златното сечение и числата на Фибоначи, както и междупредметните им връзки с информатиката и с музиката в синергетичен аспект.

Comparative Analysis Regarding the Study of Transformations in the Euclidean Plane by Applying Complex Numbers

complex_201511061523.pdf
Adopting transfoiniations in the Euclidean plane and their application is compulsory for high school students. The practice shows that even advanced students face difficulties when learning such a material, especially the part which refers to group…

Геометрична конструкция на крива на Чева

cheva_201511061509.pdf
Внастоящата статия е описана геометрична конструкция на кривата на Чева, получена (Гроздев & Ненков, 2014) чрез аналитични средства.

ISU Mathematics formula booklet - Grades 7-12

ISU Mathematics formula booklet.pdf
Тук ще намерите всички основни формули от училищния курс по математика 7-12 клас.

Как се отразява върху живота на хората промяната на цената на основните хранителни продукти

Project-Math_Tsetso.pdf
С приключването на изучаването на материала за функции, осмокласниците трябваше да направят проект на тема: „Как се отразява върху живота на хората промяната на цената на основните хранителни продукти“. Целта на проекта е да използват знанията, които…