Browse Items (73 total)

  • Collection: Language and literature

 

Изследвания на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм на млади българи към бежанците.

Направен е теоретичен анализ на понятия като „стереотипи”, „предразсъдъци”, „процес
на стигматизиране” и са разгледани начини за тяхното преодоляване. Представени са резултати от
проведено изследване на стереотипите, предразсъдъците и модерния…

Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България

Задълбочено социологическо изследване върху социалните дистанции и социалните стереотипи спрямо малцинствата в България.

Стереотипи и предразсъдъци

Статия за стереотипите и предразсъдъците, която посочва основни харакеристики на двете понятия и връзката им с медиите.

Bilingualism is good for learning

Cambridge University researchers are spreading the message that bilingualism is good for learning, rather than a hindrance as sometimes perceived.
Research shows that children who speak more than one language are multiply advantaged over their…

Innate Ability for Language Acquisition

The theory which asserts that human beings are genetically pre-programmed to learn language has been popularized most effectively by the American linguist Noam Chomsky. The assertion is argued on several counts. We will discuss four of these.

What being bilingual can do for your brain

We live in a world of great linguistic diversity. More than half of the world’s population grows up with more than one language. There are, on the other hand, language communities that are monolingual, typically some parts of the English-speaking…

Mark Twain’s Patented Inventions for Bra Straps and Other Everyday Items

1244.jpg
Much has been made of Mark Twain’s financial problems—the imprudent investments and poor management skills that forced him to shutter his large Hartford estate and move his family to Europe in 1891. An early adopter of the typewriter and long an…

The nine circles of hell from Dante's Inferno recreated in Lego by Mihai Mihu

1-limbo_2219919k.jpg
Михай Миху е направил забележителна визуализация на деветте кръга на Дантевия "Ад" от... лего.

INFOGRAPHIC: A world of languages - and how many speak them

There are at least 7,102 known languages alive in the world today. Twenty-three of these languages are a mother tongue for more than 50 million people. The 23 languages make up the native tongue of 4.1 billion people. We represent each language…

Български фрази и изрази - онлайн фразеологичен речник

Специализиран сайт за фразите, съкращенията и абревиатурите, използвани в българския език. Тук са събрани много български фрази и фразеологизми и техните значения, които са подредени по азбучен ред. Предоставена е и възможност за търсене. След…

Човешка комедия

4376.max.jpg
„Човешка комедия“ е епически цикъл от 95 завършени и 48 незавършени творби (романи, повести, разкази) на френския писател Оноре дьо Балзак, разкриващи облика на френското общество от Великата френска революция до края на Юлската монархия. Заглавието…

The 50 Deep Thoughts Quotes by Fyodor Dostoyevsky

https://i.ytimg.com/vi/PDX7kHYoA1g/default.jpg
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (November 11, 1821 – February 9, 1881), often transliterated and uttered as Dostoevsky, was famous Russian novelist and short story writer. His works explore human psychology in the context of the troubled political…

Сънят на медуза. Към психоанализата на българската литература

MKirova.jpg
Това е една от най-провокативните и популярни книги в областта на хуманитарните науки у нас през 90-те години. Излиза през 1995 г. и става книга на годината. С нея и с лекциите си по теория и история на психоанализата в СУ „Св. Климент Охридски“…

Яворов-Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната памет на езика

Plamen_Antov_cover.jpg
Предмет на изследването е един централен поетически и персоналистичен комплекс в българския литературен канон – комплексът Яворов–Ботев, прочетен през ключовия интертекст „Угасна слънце“ – „Хаджи Димитър“. Разказът следва два паралелни сюжета, които…

Яворов. Археология на автора

Dakova_Yavorov.jpg
„... работата ни Бисера Дакова носи своеобразен еманципаторски залог – да се освободи творчеството на Яворов от тежестта на манипулативните предписания и изкривяващите писания.

Тази залог ... е средство да се отвори изследването към такива…

Жанровото съзнание на кръга "Мисъл"

G_Tihanov.jpg
Това изследване ... има за цел да опише и интерпретира жанровото съзнание на кръга „Мисъл“ като съществен аспект от историята и мисленето за литературата у нас в края на ХІХ век и началото на ХХ век. Изборът на проблема за жанровото съзнание е…

Българският експресионизъм

ES_Expressionism_resized.jpg
Предмет на изследване в книгата е следвоенният модернизъм в българската литература, намерил най-ярък израз в експресионистични и близки до експресионизма форми. Разглеждат се корените на течението в общоевропейски контекст и специфичните му…

Критическото наследство на българския модернизъм, том 4 (как го четем сега)

modern4.jpg
„Критическото наследство на българския модернизъм. Как го четем сега“, [т. IV] (2011) е академичен сборник, който съдържа съвременни интерпретации на текстове на българската модернистична критика. Той възникна като приложение на тритомника…

Критическото наследство на българския модернизъм, том 3

modern33.jpg
„Критическото наследство на българския модернизъм“, т. I–III (2009) е издание, осъществено в рамките на едноименния проект на Института за литература, подпомогнат от Фонд „Научни изследвания“. Трите тома събират манифестните текстове и програмните…

Критческото наследство на българския модернизъм, том 2

modern2.jpg
„Критическото наследство на българския модернизъм“, т. I–III (2009) е издание, осъществено в рамките на едноименния проект на Института за литература, подпомогнат от Фонд „Научни изследвания“. Трите тома събират манифестните текстове и програмните…