Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: #Прометей #Античност #Литература #Античналитература #трагедия

 

Прикованият Прометей

15013884141_8c6323a201_o.jpg
Една от знаковите трагедии на Есхил, която интерпретира мита за Прометей, който е наказан от Зевс, задето е откраднал огъня от него, за да…