Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: БПЦ

 

Църковната политика на земеделския режим в България (1920:1923): реформи, събори, конфликти

Църковната политика на земеделския режим (1920-1923).pdf
През тригодишния период на самостоятелно земеделско управление (1920-1923) се наблюдава радикален опит за налагане на секуларния модел в…