Browse Items (16 total)

  • Tags: Българско възраждане

 

Христо Ботев. Критика за автора

Hristo-Botev-circa-1875.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg.

Неофит Хилендарски Бозвели. Критика за автора

Neofit_Bozveli_portrait.jpg
Литературно-историческа статия за живота, делото и творчеството на възрожденския писател Неофит Бозвели.

Неофит Рилски. Критика за автора

banyabg.com_neofit_rilski.jpg
Литературно-историческа статия за живота, делото и творчеството на възрожденския писател Неофит Рилски

Йеромонах Неофит Рилски - от личността към делото му

banyabg.com_neofit_rilski.jpg
Литературно-историческа статия за живота, делото и творчеството на възрожденския писател Неофит Рилски

Петър Берон - европеецът

beron.jpg
Статия, която обръща внимание не само на "Рибния буквар" и неговата значимост за културната възмога на Българското възраждане, но и на научните интереси на д-р Петър Берон, които преминават границите на българските земи през епохата.

Петър Берон. Биография и творчество

beron.jpg
Литературно-историческа статия за живота, делото и творчеството на възрожденския писател и учен д-р Петър Берон

Любен Каравелов. Критика за автора

946323.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас, когато се изучава.

Васил Априлов. Критика за автора

220px-Aprilov.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас.

Добри Войников. Критика за автора

images (1).jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас.

Илия Блъсков. Критика за автора

241196766.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас.

Васил Друмев. Критика за автора

images (2).jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас.

Петко Рачов Славейков. Критика за автора

Petko-Rachov-Slaveikov-Petko-Slaveikov-01.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас, когато се изучава творчеството на Петко Р. Славейков.

Георги Сава Раковски. Критика за автора

georgi-stoikov-rakovski-3-_html_md08b725.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас.

Софроний Врачански. Критика за автора

images (3).jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас, когато се изучава Възрожденска литература.

Паисий Хилендарски. Критика за автора

Paisiy1.jpg
Линк към всички критически статии за автора, с които разполага Liternet.bg. Този ресурс е подходящ за изучаване в 10 клас, когато се изучава "История славянобългарска"

Найден Геров. Живот и творчество

Литературно-историческа статия за живота, делото и творчеството на възрожденския писател Найден Геров.