Browse Items (1 total)

  • Tags: Дамата с рентгеновите очи

 

Стереотипи и предразсъдъци

Статия за стереотипите и предразсъдъците, която посочва основни харакеристики на двете понятия и връзката им с медиите.