Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: Кръгът "Мисъл"

 

Петко Тодоров - Драми

174185.jpg
В сборника се съдържат драмите: "Зидари", "Самодива", "Страхил страшен хайдутин", "Невяста Боряна", "Змейова сватба", "Първите"

Пейо К. Яворов - Поезия

17186283.jpg
Символистична поезия, включваща стихосбирките

Жанровото съзнание на кръга "Мисъл"

G_Tihanov.jpg
Това изследване ... има за цел да опише и интерпретира жанровото съзнание на кръга „Мисъл“ като съществен аспект от историята и…