Browse Items (28 total)

  • Tags: Поезия

 

Гео Милев - Поезия

474570.jpg
Експресионистична поезия

Николай Лилиев - Стихосбирки

254382.jpg
символистичните стихосбирки на Лилиев
Лунни петна
При морето
Птици в нощта

Димчо Дебелянов - Лирически цикли

431990.jpg
Най-харектерните лирически цикли на Дебеляновата символистична поезие:
Замиращи звуци
Под сурдинка
Под тъмни небеса
Посвещение и др.

Димитър Бояджиев - Поезия

166211.jpg
Най-значими символистични лирически произведения

Христо Ботев - Поезия

download.jpg
Най-значимите лирически творби на революционера