Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Tags: математика

 

Някои нестандартни методи за решаване на уравнения, неравенства и системи

uravnenia_201511090958.pdf
В математичесната литература са известни немалко нестандартни идеи, подходи и методи за решаване на по-трудни уравнения, неравенства и…

Златното сечение и числата на Фибоначи - синергични връзки между математика, информатика и музика

fibonachi_201511061520.pdf
В статията са представени основни сведения за златното сечение и числата на Фибоначи, както и междупредметните им връзки с…

ISU Mathematics formula booklet - Grades 7-12

ISU Mathematics formula booklet.pdf
Тук ще намерите всички основни формули от училищния курс по математика 7-12 клас.

Как се отразява върху живота на хората промяната на цената на основните хранителни продукти

Project-Math_Tsetso.pdf
С приключването на изучаването на материала за функции, осмокласниците трябваше да направят проект на тема: „Как се отразява върху…