Browse Items (8 total)

  • Tags: математика

 

Някои нестандартни методи за решаване на уравнения, неравенства и системи

uravnenia_201511090958.pdf
В математичесната литература са известни немалко нестандартни идеи, подходи и методи за решаване на по-трудни уравнения, неравенства и системи. За успешното решаване на такъв вид задачи е необходимо да се овладеят съществуващите методи и да се…

Златното сечение и числата на Фибоначи - синергични връзки между математика, информатика и музика

fibonachi_201511061520.pdf
В статията са представени основни сведения за златното сечение и числата на Фибоначи, както и междупредметните им връзки с информатиката и с музиката в синергетичен аспект.

ISU Mathematics formula booklet - Grades 7-12

ISU Mathematics formula booklet.pdf
Тук ще намерите всички основни формули от училищния курс по математика 7-12 клас.

Как се отразява върху живота на хората промяната на цената на основните хранителни продукти

Project-Math_Tsetso.pdf
С приключването на изучаването на материала за функции, осмокласниците трябваше да направят проект на тема: „Как се отразява върху живота на хората промяната на цената на основните хранителни продукти“. Целта на проекта е да използват знанията, които…