Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: модерно

 

Стереотипи и предразсъдъци

Статия за стереотипите и предразсъдъците, която посочва основни харакеристики на двете понятия и връзката им с медиите.