Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: решаване

 

Самостоятелно решаване на задачи с Excel

excel_201511090950.pdf
В статията експерименталната среда на Ехсе се използва за проверка на идеи, хрумвания, догадки, обуславящи процеса на решаване на…