Browse Items (1 total)

  • Tags: съкращения

 

Български фрази и изрази - онлайн фразеологичен речник

Специализиран сайт за фразите, съкращенията и абревиатурите, използвани в българския език. Тук са събрани много български фрази и фразеологизми и техните значения, които са подредени по азбучен ред. Предоставена е и възможност за търсене. След…