Browse Items (1 total)

  • Tags: enlightenment

 

The Enlightenment - Part 2

https://i.ytimg.com/vi/K7q5oT-X_PI/default.jpg
Просвещението е духовно движение, обхващащо периода от края на XVII до началото на XIX век (според някои, като официална дата на започване на Просвещението може да се посочи 1715 г. — годината, в която Луи XIV умира). Просвещението продължава да има…