Browse Items (2 total)

  • Tags: students

 

Uwekind Student's Handbook 2016/2017

Uwekind Student's Handbook 2016-2017.pdf
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден от екипа на Увекинд за улеснение на всички членове на училищната общност. Наръчникът се актуализира преди началото…

ISU Assessment Policy

ISU Assessment Policy.pdf
International School Uwekind’s Assessment Policy is in line with the requirements and philosophy set by IB Programme Standards and Practices. We believe that assessment is a fundamental practice to support and enhance the learning experiences of our…