Browse Items (2 total)

  • Tags: tables

 

Google Sheets: The Ultimate Guide

Google Sheets - The Ultimate Guide - by Yuri Karagyozov.pdf
Подробно ръководство за работа с Google Sheets.

Самостоятелно решаване на задачи с Excel

excel_201511090950.pdf
В статията експерименталната среда на Ехсе се използва за проверка на идеи, хрумвания, догадки, обуславящи процеса на решаване на по-трудни математически задачи. Описана е методика, по която ученикът, разчитайки на "интелиrентната" помощ на Ехсе,…