Search using this query type:

Search only these record types:
Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: training

 

Използване на VISUAL BASIC for APPLICATIONS при решаването на практически задачи в обучението по Информационни технологии

visual_201511091002.pdf
Настоящата разработка е посветена на използването на Visual Basic For Applications при изучаване на модула "Интегриране на дейности и документи" в…