Църковната политика на земеделския режим в България (1920:1923): реформи, събори, конфликти

Identifier

Title

Църковната политика на земеделския режим в България (1920:1923): реформи, събори, конфликти

Subject

Description

През тригодишния период на самостоятелно земеделско управление (1920-1923) се наблюдава радикален опит за налагане на секуларния модел в отношенията църква-държава в България, вписващ се в категориите на модерността. Действията на земеделците, характеризирани като „оранжев болшевизъм“, се възприемат от Църквата като погазване на нейната автономия и провокират институционална война между Св. Синод и правителството на Александър Стамболийски. В същото време в църковните среди (богослови, свешеници и миряни) се наблюдава рязко повишаване на недоволството от синодалното управление в страната и възниква движение за църковни реформи, което се подкрепя от земеделската власт. Този исторически сюжет излиза от тясната рамка на вътрешно-институционалната проблематика и постига широка публичност чрез ангажирането на монарха, Парламента, политическите партии, пресата, българската интелигениция и гражданите. В крайна сметка Св. Синод на БПЦ заявява готовността си да скъса „нравствения съюз“ между църквата и държавата и заплашва с отлъчване земеделското правителство. Нещо повече, синодалните архиереи застават сред моралните поддръжници на деветоюнския преврат от 1923 г. и политически врагове на БЗНС. Защо и как се стига до това положение и какво точно в църковната политика на земеделския режим води до разрива между правителството и Св. Синод? Целта на настоящата статия е да потърси отговорите на тези въпроси и да открои по-значимите факти и събития на базата на проучения корпус от публикувани и непубликувани документи. Неразработеността на темата и липсата на утвърдени тези в съвременната историография предполага по-обилното използване на архивни източници, през чиито прочит са формулирани работните тези и са аргументирани направените изводи в настоящето проучване.

Date

2013

Rights

Всички права запазени

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

Църковната политика на земеделския режим (1920-1923).pdf

Collection

Citation

Цветомира Антонова, “Църковната политика на земеделския режим в България (1920:1923): реформи, събори, конфликти,” Uwekind Resource Centre, accessed July 11, 2020, http://library.uwekind.com/items/show/141.