Европа - разбирана и правена

Identifier

Title

Европа - разбирана и правена

Subject

Description

Книгата се състои от две части “Понятия и фигури” и “Прочити”. Съдържа текстовете “За основанията да говорим за традицията в единствено число. Елинската традиция”, “Европейският интелектуалец в профила на античното време”, “Личност, университет и семиотичен подход. Един опит за идеите на Пърс за човешката личност”, “Четенето и неговата работа”, “На прага на мита”, както и текстовете “Хезиодовият разказ за Прометей. Мит или какво”, “Бедният разказ за победителя. Осмият немейски епиникий на Пиндар”, “Нещастието на властника. Царските новели в “Историята” на Херодот”, “Медийно послание и контекст. Прочитът на един всекидневник”, “Реалният и потенциалният чужденец”. Книгата разполага с послеслов на автора и библиографска справка. Книгата е спечелила наградата “Христо Г. Данов” за хуманитаристика.

Source

http://www.bogdanbogdanov.net/

Publisher

http://www.bogdanbogdanov.net/

Date

2001

Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

21_1.jpg

Citation

Богдан Богданов, “Европа - разбирана и правена,” Uwekind Resource Centre, accessed March 2, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/247.