Мит и литература

Identifier

Title

Мит и литература

Subject

Description

Първата част - “Теоретични предпоставки”, включва теоретичните глави “Старогръцката литература до епохата на елинизма като типологичен проблем”, “Проблематика на мита”, “Проблематика на фолклора и литературата”. Втората част - “Анализи”, разглежда “Сюжетът на Омировата “Илиада” като мит”, “Омировата “Одисея” като литература”, “Дела и дни” на Хезиод между класификацията и описанието”, “Епиникият на Пиндар – борба за собствено битие на творбата”, “Жанровата система, сюжет и мит в атическата трагедия”, “Атическата историография като идеология и литература”, “Платоновият диалог – модус на Платоновото философстване”. Книгата съдържа индекс на използваната литература и приложение – статия на Албена Георгиева и Ангел Ангелов “Преобразуване на действителността”.

Source

http://www.bogdanbogdanov.net/

Publisher

http://www.bogdanbogdanov.net/

Date

1998

Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

18_1.jpg

Citation

Богдан Богданов, “Мит и литература,” Uwekind Resource Centre, accessed March 2, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/249.