Литературата на елинизма

Identifier

Title

Литературата на елинизма

Subject

Description

В разделите “Историческа епоха и общество”, “Елинистическата култура”, “Литература и литературен живот”, “Театърът и драмата”, “Малките поетически форми”, “Епосът”, “Прозата” са разгледани политическата история, общественото устройство, икономическият живот, частните сдружения и семейството, езикът, образованието, нравите и вкусовете, философията, изобразителното изкуство, представите за литература и за художественост, книгата и библиотеките, филологията, театърът, актьорите, представлението, трагедията, мимът, средната атическа комедия, новата атическа комедия, Менандър, елегията, епилогът, химнът, поезията, сатирата, Калимах, Теокрит, Херондас, епиграмата, видовете епос, прозаическите видове, романът и др. Книгата съдържа индекс на цитираните автори.

Source

http://www.bogdanbogdanov.net/

Publisher

http://www.bogdanbogdanov.net/

Date

1979, 1997, 1999

Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

16_1.jpg

Citation

Богдан Богданов, “Литературата на елинизма,” Uwekind Resource Centre, accessed February 24, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/251.