Омировият епос

Identifier

Title

Омировият епос

Subject

Description

Книгата включва разделите: “Омир в античността, средновековието и новото време” -“Сказанието за Троя”, “Древните за Омир и неговите произведения”, “Разпространението на омировата поезия според античните източници”, “Влиянието на Омир в литературата и изобразителното изкуство на античността”, “Тълкуването на Омир в античността”, “Омир в Елинското училище”, “Античните папироси с текстове от Омир”, “Омир във Византия”, “Омир на Запад в епохата на ренесанса и класицизма”, “Омир през ХVІІІ, ХІХ и ХХ век. Омировият въпрос”, “Омир и историята” – “Археологическите находки”, “Ахейското минало”, “Дорийското нахлуване и преселването на ахейците в Мала Азия”, “Троя и Троянската война”, “Историческата истина в “Одисея”, “Омировото общество”, “Поемите на Омир- исторически пример”, “Поетът, творческата техника, езикът и епическата форма” – “Народният певец - аедът”, “Характерът на ранното народно творчество”, “Формула и формален стил в епоса”, “Епическият стих”, “Езикът на Омир”, “От народния певец към личния автор”, “Поетът Омир”, “Традицията непосредствено след Омир”, “Художествената форма -епосът”, “Илиада” – “Митът за Троянската война – широката тема на Илиада”, “Темите за гнева и отмъщението на Ахил”, “Пораждането на сюжета и оригиналната омирова тема - примирението”, “Разгръщането на сюжета”, “Композицията на поемата”, “Човекът и героите в Илиада”, “Ахил”, “Терсит”, “Хектор”, “Хектор и Андромаха”, “Човекът и Богът в Илиада”, “Омировото изображение”, “Одисея” – “Разликата между двете поеми”, “Елементите на сюжета”, “Структурата на сюжета”, “Човекът в “Одисея” и човекът Одисей”, “Заключение”. Книгата съдържа Азбучник на имената и понятията, както и библиографска справка за литературата върху Омировото творчество.

Source

http://www.bogdanbogdanov.net/

Publisher

http://www.bogdanbogdanov.net/

Date

1976, 1996

Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

10_1.jpg

Citation

Богдан Богданов, “Омировият епос,” Uwekind Resource Centre, accessed March 3, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/257.