Критичесткото наследство на българския модернизъм, том 1

Identifier

Title

Критичесткото наследство на българския модернизъм, том 1

Subject

Description

„Критическото наследство на българския модернизъм“, т. I–III (2009) е издание, осъществено в рамките на едноименния проект на Института за литература, подпомогнат от Фонд „Научни изследвания“. Трите тома събират манифестните текстове и програмните статии, свързани с философската и естетическата парадигма на модерното изкуство (през погледа на българския творец), както и критическите текстове на най-изявените български модернисти.

Томовете са тематично структурирани, като във всеки отделен раздел материалите са подредени хронологично – за да може да се проследи развитието на всеки един от аспектите на модерното изкуство, както и да се акцентира върху приемствеността и конфликтните зони, белязали мисленето на отделните модернистични генерации. Потърсена е максималната възможна близост с оригиналите.

Source

http://bgmodernism.com/

Publisher

http://bgmodernism.com/

Date

2009

Rights

All Rights Reserved.

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

modern1.jpg

Citation

Авторски колектив, “Критичесткото наследство на българския модернизъм, том 1,” Uwekind Resource Centre, accessed July 13, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/261.