Критическото наследство на българския модернизъм, том 3

Identifier

Title

Критическото наследство на българския модернизъм, том 3

Subject

Description

„Критическото наследство на българския модернизъм“, т. I–III (2009) е издание, осъществено в рамките на едноименния проект на Института за литература, подпомогнат от Фонд „Научни изследвания“. Трите тома събират манифестните текстове и програмните статии, свързани с философската и естетическата парадигма на модерното изкуство (през погледа на българския творец), както и критическите текстове на най-изявените български модернисти.

Томовете са тематично структурирани, като във всеки отделен раздел материалите са подредени хронологично – за да може да се проследи развитието на всеки един от аспектите на модерното изкуство, както и да се акцентира върху приемствеността и конфликтните зони, белязали мисленето на отделните модернистични генерации. Потърсена е максималната възможна близост с оригиналите.

Source

http://bgmodernism.com/

Publisher

http://bgmodernism.com/

Date

2009

Rights

All Rights Reserved.

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

modern33.jpg

Citation

Авторски колектив , “Критическото наследство на българския модернизъм, том 3,” Uwekind Resource Centre, accessed April 25, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/263.