Изследвания на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм на млади българи към бежанците.

Identifier

Title

Изследвания на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм на млади българи към бежанците.

Subject

Description

Направен е теоретичен анализ на понятия като „стереотипи”, „предразсъдъци”, „процес
на стигматизиране” и са разгледани начини за тяхното преодоляване. Представени са резултати от
проведено изследване на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм на млади хора от
български произход (n=168; 81 мъже и 87 жени; средна възраст – 24.2 години) към групата на
бежанците по метода на свободните асоциации (Valencia et al. 2004) и чрез Скaлата за модерен
расизъм (Modern Racism Scale; McConahay et al. 1981) в два социални контекста: личностен и
общностен. Резултатите показват, че има статистически значимо различие по контекст, пол,
възраст и политическа ориентация на изследваните лица. Предложени са решения в духа на хуманизма,
моралното и интеркултурното възпитание и възпитанието в толерантност за преодоляването им.

Source

http://journal.e-center.uni-sofia.bg/

Publisher

http://journal.e-center.uni-sofia.bg/

Date

2014

Rights

All Rights Reserved.

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Citation

Зорница Ганева, “Изследвания на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм на млади българи към бежанците. ,” Uwekind Resource Centre, accessed May 26, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/377.