ISU Computer and Internet Acceptable Use Policy

Identifier

Title

ISU Computer and Internet Acceptable Use Policy

Description

Компютрите и информационните технологии са съществени инструменти в днешния свят. ISU използва технологиите за работа в клас по време на учебните занятия. От изключителна важност е да научим нашите деца да бъдат отговорни и внимателни при работа с новите технологии. Компютрите и интернет могат да бъдат също толкова опасни, колкото са и полезни. Доброто функциониране на компютърната мрежа и нейните ресурси е функция на правилното й експлоатиране от крайните потребители (ученици и преподаватели).

В нашето училище ние полагаме сериозни усилия да помогнем за защитата на нашите ученици и за поддържането на надеждна компютърна мрежа, но за целта учениците трябва да се придържат към строги правила. Тези правила са написани и представени в настоящия документ, за да можете да се запознаете в детайли с отговорностите си.

Creator

Publisher

International School Uwekind

Date

2016

Contributor

Десислава Илиева Попова
Изабела Павлова

Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Format

PDF

Item Relations

This item has no relations.

Files

ISU Computer and Internet Acceptable Use Policy.pdf

Citation

Yuri Karagyozov, “ISU Computer and Internet Acceptable Use Policy,” Uwekind Resource Centre, accessed July 13, 2024, http://library.uwekind.com/items/show/454.