Mathematics
Свитък с формули / 10 клас
Свитък с формули, подходящ за учениците в 10 клас.


Някои нестандартни методи за решаване на уравнения, неравенства и системи
В математичесната литература са известни немалко нестандартни идеи, подходи и методи за решаване на по-трудни уравнения, неравенства и системи. За успешното решаване на такъв вид задачи е необходимо да се овладеят съществуващите методи и да се…


SPREADSHEETS AS TOOLS FOR CONSTRUCTING MATHEMATICAL CONCEPTS
The formal representation of mathematical relations in spreadsheets is different from the usual algebraic representation and computer programs doing mathematics. We will demonstrate how this alternative representation can help understanding…