Uwekind изданияТук ще намерите издания на International School Uwekind. В тази рубрика се публикуват всички политики на училището, ръководства и Newsletters.

View the items in Uwekind издания


Uwekind Student's Handbook 2019/2020
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден от екипа на Увекинд за улеснение на всички членове на училищната общност. Наръчникът се актуализира преди началото…


Начално училище - Наръчник за ученици и родители
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден от екипа на Увекинд за улеснение на всички членове на училищната общност. Наръчникът се актуализира преди началото…


Uwekind Student's Handbook 2018/2019
На страниците на този наръчник ще намерите общите правила на училището и информация за организацията на учебния процес. Той е създаден от екипа на Увекинд за улеснение на всички членове на училищната общност. Наръчникът се актуализира преди началото…