Computer Technology
Google Sheets: The Ultimate Guide
Подробно ръководство за работа с Google Sheets.


Three Advanced Search Tools for Students
A short overview of three advanced search options that students and teachers should be aware of.


Използване на VISUAL BASIC for APPLICATIONS при решаването на практически задачи в обучението по Информационни технологии
Настоящата разработка е посветена на използването на Visual Basic For Applications при изучаване на модула "Интегриране на дейности и документи" в профилираната подготовка по информационни технологии в горните класове на среднот училище. Разглежда се…